onsdag 5. mars 2008

Dobbeltbekkasin

Jon Atle Kålås fra NINA har jobbet med studier av dobbeltbekkasin ved flere hekkeplasser i Midt-Norge og hadde mye interessant å fortelle om artens adferd og bestandsutvikling.

Jon Atle ga oss gode tips om hvordan man kan identifisere arten i felt. Dobbeltbekkasin skilles lettest fra enkelt- og kvartbekkasin når man ser den i flukt, og da skal man se spesielt på stjerten der dobbeltbekkasinen har mye mer hvitt enn de andre to. Det er også mulig å skille hann fra hunn hvis man ser dem sammen. Hannen er mindre enn hunnen, og hannens nebb er kortere enn hunnens nebb.

Kålås viste at dobbeltbekkasinen har sine kjerneområder i Skandinavia og Russland/Øst-Europa. I Skandinavia oppholder den seg rundt tregrensa på kalkrike myrområder, noe som gir den best tilgang til hovedføden meitemark. I Russaland/Øst-Europa holder den til på elvesletter. Den skandinaviska og baltiske bestanden er sammenlignet spesielt og det er funnet noen forskjeller mellom dem. Siden de hvite feltene på stjerten er viktige "signaler" under spillet har det blitt undersøkt hvor mye hvitt de to ulike bestandene har. De baltiske fuglene har tydelig mer hvtt på stjerten, noe som nok skyldes at sommernettene i Baltikum er mørkere, og derfor trengs det lysere stjert for å bli lagt merke til! Det er også funnet genetisk forskjell mellom de to bestandene.

I Skandinavia varer ikke dobbeltbekkasinens spillplasser spesielt lenge, ofte går det kortere tid enn 20 år før spillplasser flyttes. Spillplassene må ha vierkratt, og hvis plassen brukes lenge bygges ofte spilltuer opp gjennom årene. Hovedspilltiden er fra rundt 1. juni og 2-3 uker utover. Spillet er enormt ressursekrevende for hannene som har størst parringssuksess. Disse artene har har et energiforbruk i spilltiden som kan ligge hele 4 ganger over det som er fysisk "forsvarlig".

Dobbeltbekkasinen har lite dødelighet på trekket, og årlig overlevelse er på rundt 80%. Arten trekker tidlig på høsten og er ute av landet tidlig i september.

Etter foredraget var det kaffe og te med en liten kakebit til, og praten mellom de frammøtte gikk livlig - både om dobbeltbekkasin og andre arter folk har hatt kontakt med i det siste. Etter pausen hadde vi en liten uformell kunnskapskonkurranse der Andreas Winnem viste bilder av fugler. Vinner av konkurransen ble Fredrik Schevig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar