søndag 10. mai 2009

Innherred

Andre søndag i mai var det klart for lokallagets gåsetur til Innherred. Ca 70000 kortnebbgjess raster i Trøndelag hver vår på sin vei til hekkeområdene på Svalbard. Rapporter om amursvale og brilleand gjorde nok også sitt til at det var seks forventningsfulle kikkertbærere som satte kursen nordover søndag morgen.

Hammervannet er en obligatorisk stopp på Innherredstur, så også i idag. Horndykkere lå ute på vannet, men de så ikke ut til å ha startet hekkingen enda. Sothøne og gluttsnipe ble sett i sivet, og et enslig brunnakkepar lå i bukta. Og stort mer hadde ikke Hammervannet å by på denne formiddagen. Turen gikk videre til Fiborgtangen, hvor vi ble møtt av 2500 kortnebbgjess som hvilte ute i fjæra. Møysommelig gjennomgang av flokken ga resultater da Rolf fant en hvitkinngås, som alle fikk sett godt. Like etter åpnet himmelens sluser seg, og vi hev oss inn i bilene og satte kursen mot Steinkjer for å komme unna uværet. To dager i forveien ble det oppdaget en amursvale på Lømsen, og fuglen var sett søndag morgen, så det var ikke uten et visst håp vi la i vei nordover. Vel fremme ble vi møtt av en trane som sto i sivet og av ender ute på vannet. Ganske snart ble tre uidentifiserte fuglekikkere observert på andre siden av vannet, der hvor svalene var, og vi peilet ut kursen i den retningen. Så snart vi kom frem og ned til vannkanten, ble hovedpersonen pekt ut til oss, jaktende lavt over vannspeilet. Alle fikk se krabaten godt, og smilene satt løst blant oss! Etterhvert innehentet regnet oss, og vi dro sydover igjen mot Ørin.

En brilleand hadde hatt tilhold på Ørin og Rinnleieret de siste dagene. Fra tårnet på Ørin ble dykkandflokken nitid saumfart. Flokken besto av sjøorre, svartand og havelle, men den svarte med hvit nakke fant vi ikke. Vind, bølger, avstand og motlys gjorde sitt til at forholdene ikke var helt ideelle. På Ørin var det flo og lite å se. Etter at nistepakken var fortært dro vi derfor til Rinnleiret i håp om at brilleanda skulle være der. Men det var den ikke. Vi fant den i hvert fall ikke, men måtte nøye oss med svartand og sjøorre også her. Turen gikk videre til grasenga på Ørin. Fra tårnet hadde vi sett en flokk med gjess, som vi ville sjekke. Grasenga kan også være bra for gressender og vadere på våren. Blant alle kortnebbgjessene ble en enslig sædgås plukket ut. Så mye mer hadde ikke Ørin å by på denne dagen.

Vi besluttet å svinge oppom Leksdalsvatnet før vi tok fatt på returen til Trondheim. Ved Ausa fikk vi se horndykker på nært hold. Viper fløy over sivet i det fjerne, og brunnakker og krikkender lekte gjemsel med oss i vegetasjonen. Tiden var etterhvert moden for å vende nesen sydover igjen. Et stopp på Halsøen i Stjørdal for å se etter en svarthalespove som var rapportert her, forble resultatløst.

Turens høydepunkt var det ingen tvil om blant deltakerne, det er ikke hver lokallagstur vi får se en NSKF-art! Dette var attpåtil andre år på rad vi kunne føre opp amursvale på turlisten! Så får tiden vise om vi klarer å holde tradisjonen ved like neste år.

Andreas Winnem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar