torsdag 18. oktober 2007

Titran 21.-23. september 2007

Siste halvdel av september er en spennende tid langs Norges langstrakte kyst for en fuglekikker. På denne tiden er høsttrekket i full gang, og på gode trekklokaliteter kan mange arter ses i gode antall når værforholdene er de rette. Helgen 21. – 23. september dro fem deltakere på lokallagstur til Titran for å se på høsttrekket og være med på ringmerking.

Lørdag morgen våknet vi til kuling fra vest. Vestaværet tar godt på Titran, og slik sterk vind er ikke optimalt for å kikke på småfugl i buskene. Når det blåser fra vest trekker mye småfugl lenger inn på Frøya. Fuglene som er igjen, sitter og gjemmer seg i buskene. Dessverre var det for mye vind til å drive med ringmerking denne dagen. I stedet satt vi oss ned på tuppen av Heia med teleskop og kikket på sjøfugl, som er det beste tidsfordrivet på Titran i vestavær. Noen timers tålmodig speiding utover havet ga blant annet 9 grålire, 7 havhest, 150 havsule og 15 havhest som trakk forbi utenfor Slettringen fyr. 2 havørn og noen terner fikk vi også med oss. En tur gjennom bebyggelsen for å kikke etter småfugl på ettermiddagen ble temmelig resultatløs. Noen av de vanligste artene ble registrert, men kun i svært små antall.

Dagen etter var vi atskillig heldigere med vær og vind. Sørøstlig bris, lavt skydekke og noen spredte regnbyger er ideelt vær for småfuglskåding på Titran. Denne dagen var det gode fangstforhold, og til sammen 29 fugler fikk påsatt ring rundt foten. Høydepunktet var en ung rosenfink, som ble fanget utpå formiddagen. Unge rosenfinker er dessverre ikke like fargesprakende som de jordbærrøde voksne hannene, men fuglen var likefullt dagens mest populære innslag i merkeboden. For iherdige Titran-slitere var nok de tre granmeisene som hang i samme nett i Holmskogen, et enda større høydepunkt. De tre fuglene representerte nemlig en fordobling av merketotalen for arten på Titran siden stajonen ble stiftet i 1999! Fem ringmerkede møllere fortjener også omtale, selv om de to siste ble fanget etter at turdeltakerne hadde dratt hjem. Totalt ble syv møllere loggført denne dagen, noe som er stasjonsrekord. Bergirisk, rødstrupe og rødstjert var blant de andre artene som ble ringmerket denne dagen. Både uvanlige og vanligere merkearter ble behørig foreviget av ivrige fotografer.

Fuglekikking langs kysten på høsten er veldig væravhengig, noe vi virkelig fikk erfare denne helgen. Selv om noen kanskje frøys litt og syntes det kunne bli litt kjedelig med havsfuglkikkingen på lørdag, så veide fuglene vi så på søndag forhåpentligvis opp for det. Etter tilbakemeldingen fra deltakerne å dømme, så virket det ihvertfall som om folk var fornøyde med helgen. Flere fikk se arter de ikke hadde sett før, noe som alltid er gøy på en slik tur.

Andreas Winnem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar