tirsdag 1. juni 2010

Fugelsangtur til Lauglolia

Søndag 30. mai tok lokallaget turen til Lauglolia for å lytte på fuglesangen der. 10 personer var med på runden. Vi gikk den merkede stien rundt i lia og kunne nyte en fin utsikt over Gaulosen fra rasteplassene. Solen holdt stand under hele runden, men det var litt kjølig og en smule for mye vind så fuglesangen var ikke på topp. I de delene der det var le for vinden var det god aktivitet, mens de vestligste delene der vinden tok mest var ganske stille.

Etter fuglesangturen la vi turen innom fugletårnet på Gaulosen. Noen av turdeltakerne hadde sett en dvergmåke der før turen startet og vi håpet og finne den igjen. Det klarte vi dessverre ikke. Derimot var det mange andre måker der (fordelt på fem måkearter), en kortnebbgås, en storspove, en siland og en del kvinender.

Observasjoner i Lauglolia
Flaggspett 1
Jernspurv 3 syngende
Svarttrost 2 syngende
Gråtrost 7
Gulsanger 2 syngende
Gransanger 8 syngende
Løvsanger ikke hørt!
Blåmeis 10, derav en hekkende i kasse
Svarthvit fluesnapper 4 syngende
Gråfluesnapper 2
Grønnsisik 5
Grønnfink 1 syngende
Bokfink 12 syngende
Kjernebiter 2
Gulspurv 2 syngende