søndag 8. mars 2020

Årsmøte 2020

Årsmøtet for lokallaget avholdes i Suhmhuset ved Vitenskapsmuseet i Trondheim kl. 1900 tirsdag 10. mars.

Årsmøteinnkalling 2020
Årsberetning 2019
Regnskap 2019
Årsmøtereferat 2020 (lagt til 26.8.2020)