Gå til hovedinnhold

 Årsmøtereferat 2021

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Årsmøte 2021

NOF Trondheim lokallag avholder årsmøte tirsdag 16. mars 2021 kl. 18.00. Vi vil i år avholde årsmøtet digitalt på Zoom. Ønsker du å delta på årsmøtet, så send en epost til andreas.winnem@gmail.com. En lenke til Zoom-møtet vil bli sendt på e-post til alle som har meldt seg på i god tid før årsmøtet begynner. Styret ønsker alle medlemmer velkommen!  Årsmøteinnkalling 2021 Årsberetning 2020 Regnskap 2020 Årsmøtereferat 2021

Mars 2008: Fossekall

Norges nasjonalfugl fossekallen (Cinclus cinclus) er en velkjent fugl for mange. Den er på størrelse med en stær, og med en tettbygd kropp og kort stjert kan den også minne om en stær i kroppsbygning. Dette gjenspeiles i de svenske og danske navnene på arten, som er henholdsvis strömstare og vandstær. Fjærdrakten er mørkebrun, bortsett fra et hvitt felt som dekker strupen og brystet. Den hvite fronten gjør at den ofte er lett å oppdage når den sitter på en mørk stein langs bredden av en elv. Fossekallen finnes langs elver og vassdrag i hele Norge. Den er vanlig over hele Sør-Norge og litt mer sparsom i Nord-Norge. Det er anslått at det hekker et sted mellom 5000 og 25000 par i Norge (Norsk Hekkefuglatlas, 1994). I Trøndelag kan den ses hele året, men rundt Trondheim er den mest tallrik på vinteren. Den overvintrer blant annet langs Nidelven. Demningen ved Leirfossen er et fint sted å kikke etter arten.Fossekallen trives best langs middels store elver og vassdrag med en del strøm i v